Poštovani gospodine/gospođo,


Napornim radom, kvalitetom i ažurnošću nadogradili smo
i proširili svoju ponudu offset tiska kako bismo korisnicima
ponudili sveobuhvatni raspon usluga tiskanja:

– tehnološka priprema,

– offset tisak na petobojnoj tiskarskoj preši B2,

– offset tisak na dvobojnoj tiskarskoj preši B2,

– prijelom stranica minimalnog formata 90 × 35 mm,

– razvrstavanje i uvezivanje do 80 stranica,

– rezanje stranica i druge usluge uveza


Kako bismo ponudili još veći opseg usluga, naše usluge offset tiska sada obuhvaćaju:

– fotografske usluge,

– dizajn i prijelom tiskanih i interaktivnih medija,

– grafičku pripremu, itd.

 

Ponosimo se svojom tradicijom koju smo gradili više od 20 godina s našim poslovnim partnerima.


Matjaž Anžin

 

NAŠI PROIZVODI

Pamfleti, leci, brošure, mape, knjige, poslovna izdanja, plakati, upute za uporabu farmaceutskih proizvoda i slično.

DATOTEKE za tisak ftp.paratiskarna.si

UN: tisk@paratiskarna.si

PW: para123